Ansökan - Vuxenutbildningen i Eslöv

Kursutbud


Välkommen att söka vuxenutbildning i Eslöv

Här kan du söka till kurser på:
- grundläggande nivå
- gymnasial nivå

Så här gör du din ansökan:

1. Du hittar kurser/utbildning till vänster under kursutbud. Du kan välja mellan grundläggande kurser, gymnasiekurser eller program.

2. Välj först utbildningsnivå eller program. Därefter letar du upp den/de kurs/er du vill söka.

3. Slutför din ansökan genom att fylla i de uppgifter som efterfrågas.

4. Inför dina studier inom vuxenutbildningen ska du som är folkbokförd i Eslövs kommun kontakta Eslövs Vägledningscentrum för studieplanering.
Är du folkbokförd i annan kommun kontaktar du istället vuxenutbildningen i din hemkommun.

5. Din ansökan måste vara komplett vid sista ansökningsdatum. Detta innebär att du måste skicka med kopior på betyg från tidigare utbildningar innan sista ansökningsdatum.

Har du frågor kring ansökan?
Kontakta vårt Vägledningscentrum, www.eslov.se/vux-syv Östergatan 15 i Eslöv.


Close Help